theme

Gebruikersvoorwaarden

De algemene voorwaarden bestaan uit de twee onderdelen: FLEXMONKEY_polewear en Flexmonkey events.

Algemene voorwaarden Flexmonkey_polewear

1. Akkoord 

Door akkoord te gaan met deze gebruiksvoorwaarden verklaart u dat u minimaal 18 jaar bent of toestemming heeft van een ouder/voogd.

2. Copyright 

Op alle ontwerpen, foto's en teksten van Flexmonkey zit copyright. Het is nadrukkelijk niet toegestaan kleding na te maken en ontwerpen te dupliceren. Foto's en teksten mogen niet worden gekopieerd. Foto's en teksten mogen alleen gebruikt worden met toestemming van Flexmonkey en met een duidelijke bronverwijzing. Indien u dit copyright schend, riskeert u een boete van 1.000 euro per onterecht gebruik.

3. Weigering van diensten
Wij behouden ons het recht voor om diensten te weigeren aan wie dan ook, om welke reden dan ook, en op elk gewenst moment. 

4. 

Informatie
De informatie op deze site is uitsluitend bedoeld voor algemene informatie. Hier kunnen geen rechten aan worden ontleend. In het geval van een typefout in de prijs, kan de bestelling worden geannuleerd. Het vertrouwen op het materiaal op deze site is op eigen risico.
 Wij behouden ons het recht voor om de inhoud van deze site op elk moment te wijzigen.

5. Wijzigingen in de service en prijzen


De prijzen voor onze producten zijn onderhevig aan verandering zonder kennisgeving.
 Flexmonkey is niet aansprakelijk voor de gevolgen van een wijziging, prijs verandering of stopzetting van een dienst voor u of een derde.
 Indien een prijs is verhoogd na plaatsing van een bestelling, nemen we contact met u op en kunt u de bestelling naar wens annuleren of bijbetalen.

6. Betaling

Betaling kan via Ideal, Bancontact, bankoverschrijving en paypal. Voor bankoverschrijving en paypal kunt u uw order mailen naar info@flexmonkey.nl. Aan betalingen via paypal zijn extra kosten verbonden. Ook kunt u betalen via creditcard. U ontvangt een naheffing van 2% voor deze manier van betalen. Voor betalingen met een niet Nederlandse credit card wordt 3% naheffing gerekend. Daarnaast kunt u contant betalen indien u een winkelafspraak maakt tijdens een pop-up event of studio shop sessie. U kunt hiervoor een afspraak maken via email.

7. Weergave

We hebben alles in het werk gezet om de kleuren en afbeeldingen van onze producten zo nauwkeurig mogelijk te maken. We kunnen niet garanderen dat de weergave op uw beeld overeenkomt. 

8. Aansprakelijkheid levering

Wij zijn niet aansprakelijk voor de gevolgen van een vertraagde levering of productie. 

9. Kortingscodes
Codes zijn alleen online geldig. Codes kunnen alleen tijdens checkout worden geactiveerd. Na plaatsing van een bestelling kan dit niet meer. U kunt 1 code per bestelling invoeren. Kortingen gelden op het eigen merk Flexmonkey_polewear met als uitzondering de nieuwste collectie, de drukservice en de handmade service. Tijdens het fysieke shoppen op locatie geld geen enkele korting. 

10. Acties op social media
Acties gezien op social media zoals Facebook, Instagram en Twitter zijn onderhouden aan de voorwaarden:

  • De actie gaat door bij een minimaal aantal deelnemers van 25.
  • Met winnaars wordt persoonlijk contact opgenomen.
  • Flexmonkey behoudt zich ten alle tijden het recht de actie eenzijdig te veranderen of te annuleren, welke via de website, per email of op social media zal worden gemeld.
  • Flexmonkey behoudt zich te alle tijde het recht om bij verdenking van oneigenlijk gebruik of misbruik, de actie en/of korting te annuleren.
  • Door het taggen van flexmonkey of het inzenden van afbeeldingen en videos gaat u ermee akkoord dat Flexmonkey deze mag gebruiken voor commerciële doeleinden, ook na afloop van de actie. De inzending of getagde content kan worden gerepost en ook na afloop van de actie gebruikt worden voor promotionele doeleinden.

11. Pakket vertraagd of zoek 
Indien een pakket niet geleverd is, wordt een onderzoek ingesteld. Dit kan 2 weken duren. Afhankelijk van het onderzoek wordt besloten of de verantwoordelijkheid ligt bij de bezorgdienst of bij de shop. In het eerste geval kunt u het pakket claimen bij de bezorgdienst. In dat laatste zal de shop met de oplossing komen. Het is dus niet automatisch zo dat de shop het pakket vergoed of het product opnieuw zal verzenden. Indien is getekend voor een pakket is aan de wettelijke voorwaarde voldaan een pakket te leveren en kunt u uw claim indienen bij de betreffende bezorgdienst. Indien track&trace de status 'geleverd' aangeeft, kunt u een schadeclaim indienen bij de bezorgdienst. Flexmonkey zal u bijstaan door levering van alle informatie die u nodig heeft. Indien u betaald via creditcard of paypal, dan heeft u mogelijk recht op aankoopbescherming vanuit deze betalingsdienst.

12. Garantie 
Indien een product een productiefout zou hebben, kunt u een mail sturen naar info@flexmonkey.nl. Het product kan retour worden gezonden naar de fabrikant. Deze onderzoekt het product. Indien beoordeeld wordt dat het inderdaad aan het product ligt, wordt een reparatie of vervangend product verzorgd. Indien er geen sprake is van een productiefout, gaat het product retour naar de klant en dient de klant alle verzendkosten zelf betalen (heen & terug). De uitslag van het onderzoek van de fabrikant is bindend. Flexmonkey heeft samenwerkingen met fabrikanten binnen de EU en landen met een handelsverdrag met de EU.

13. Tools, links en applicaties
Flexmonkey neemt geen aansprakelijkheid op zich voor gevolgen voortvloeiend uit gebruik van optionele tools van derden. 
Elk gebruik van de optionele instrumenten aangeboden via de site is geheel op eigen risico en discretie. U draagt zelf de verantwoordelijkheid om op de hoogte te raken en goedkeuring te geven aan de voorwaarden waaronder hulpmiddelen worden verstrekt. Via een (hyper) link is het mogelijk op een website van derden terecht te komen. Wij zijn niet verantwoordelijk voor de voor websites van derden, of voor enige andere materialen, producten of diensten van derden.
 Lees zorgvuldig het beleid van de derde-partij. Klachten, claims, zorgen of vragen over producten en diensten van derden moeten worden gericht aan de derde partij.14. Persoonlijke informatie
Wij gaan zorgvuldig om met uw gegevens. De omgang met uw persoonlijke gegevens is vastgelegd in ons privacybeleid. Klikhierom ons privacybeleid (Privacy policy) te bekijken.15. Aansprakelijkheid en beperking van de aansprakelijkheid 

A. We kunnen niet garanderen dat uw gebruik van onze diensten ononderbroken, veilig of foutloos zal zijn. Aan de informatie van deze site kunnen geen rechten worden ontleend. Beslissingen gebaseerd op de informatie van deze site zijn voor uw verantwoordelijkheid. Tevens als mogelijke schade, letsel, inkomstenverlies en andere nadelige effecten, die mogelijk ontstaan door een beslissing die u maakt aan de hand de informatie op deze site.

B. U draagt de verantwoordelijk voor verstandig en veilig gebruik van een product. U dient zorg te dragen voor goede montage en regelmatige veiligheidschecks van het product.

16. Opzegging
Deze Gebruiksvoorwaarden zijn effectief voor de duur die nodig is om de aankoop en dienst af te handelen, tenzij en totdat deze wordt beëindigd door u of ons. 

17. Volledige overeenkomst

Deze gebruiksvoorwaarden vervangen alle eerdere of gelijktijdige overeenkomsten, communicatie en voorstellen, mondeling of schriftelijk, tussen u en ons.

18. Wijzigingen

U kunt de meest recente versie van de Algemene Voorwaarden op elk gewenst moment inzien op deze pagina. Wij behouden ons het recht om wijzingen aan te brengen in deze voorwaarden. U wordt verwacht de voorwaarden opnieuw door te nemen zodat u op de hoogte blijft van eventuele wijzigingen.

Algemene voorwaarden Flexmonkey events

1. U bent zich eraan bewust dat de sporten die Flexmonkey uitvoert zijn hoog risico sporten. Bezoek en deelname aan evenementen van Flexmonkey zijn geheel op eigen risico. Evenementen zijn activiteiten die Flexmonkey organiseert zoals workshops, opleidingen, festiviteiten en kampen. Flexmonkey en haar team is niet aansprakelijk voor letsel en/of schade van enigerlei aard als gevolg van het verblijf en/of de activiteiten van de deelnemer/bezoeker. Door deel te nemen aan onze evenementen gaat u automatisch akkoord met onze algemeen voorwaarden. Dit geld ook als u alleen bezoekt. Hiermee vrijwaart u Flexmonkey en haar team van iedere aansprakelijkheid voor schade welke de deelnemer of bezoeker heeft geleden tijdens zijn of haar aanwezigheid.

2. Aanwijzingen van instructors & personeel dienen ten alle tijden te worden opgevolgd. 

3. Flexmonkey behoud zich het recht deelnemers te weigeren zonder opgaaf van reden.

4. Verlies of beschadigingen aan eigendommen van Flexmonkey en haar team door toedoen van leerling/bezoeker zullen te allen tijde verhaald worden.

5. Flexmonkey is niet verantwoordelijk voor het verlies of schade aan persoonlijke eigendommen. 

6. Het gebruik van beeld- en geluidsdragers in de ruimste zin van het woord (foto, film, video, tape etc.) tijdens de evenementen van Flexmonkey is uitsluitend toegestaan met toestemming van de oprichter van Flexmonkey. Deze toestemming kan, zonder opgaaf van redenen, met onmiddellijke ingang worden ingetrokken.

7. Foto's en beeldmateriaal gemaakt door Flexmonkey kunnen worden gebruikt voor onze marketing en andere commerciële doeleinden. Door deel te nemen stemt u in met het gebruik van beeldmateriaal. Indien u bezwaar maakt tegen dit gebruik kunt u dit schriftelijk of mondeling aan ons melden.

8. Wij zijn niet verantwoordelijk voor het plaatsen van diverse soorten media door derden. Indien Flexmonkey hiervan schade ondervindt dan zal deze verhaald worden op betreffende deelnemer die deze heeft geplaatst.

9. Flexmonkey behoud zich het recht het event te annuleren, danwel programma wijzingen doorvoeren. Flexmonkey is niet verantwoordelijk voor de invloed van het weer op de uitvoering van het programma.

10. Bij afmelding om welke reden dan ook bent u verplicht het volledige verschuldigde bedrag te betalen. Er vindt geen restitutie plaats voor gereserveerde plaatsen in workshops, workshopdagen, shownights, theatershows, wedstrijden en kampen. Inschrijvingen zijn persoonsgebonden en niet overdraagbaar. Redenen zoals blessure, zwangerschap, corona zijn spijtig maar geven geen recht op restitutie. Indien tot twee weken voor de start datum een vervangende deelnemer wordt gevonden, kan het plekje voor een administratieve bijdrage van 25e worden overgeschreven.