Gebruikersvoorwaarden

Gebruikersvoorwaarden 

1. Akkoord 

Door akkoord te gaan met deze gebruiksvoorwaarden verklaart u dat u minimaal 18 jaar bent of toestemming heeft van een ouder/voogd.

2. Copyright 

Op alle ontwerpen, foto's en teksten van Flexmonkey zit copyright. Het is nadrukkelijk niet toegestaan kleding na te maken en ontwerpen te dupliceren. Foto's en teksten mogen niet worden gekopieerd. Foto's en teksten mogen alleen gebruikt worden met toestemming van Flexmonkey en met een duidelijke bronverwijzing. Indien u dit copyright schend, riskeert u een boete van 1.000 euro per onterecht gebruik.

3. Weigering van diensten
Wij behouden ons het recht voor om diensten te weigeren aan wie dan ook, om welke reden dan ook, en op elk gewenst moment. 

4. 

Informatie
De informatie op deze site is uitsluitend bedoeld voor algemene informatie. Hier kunnen geen rechten aan worden ontleend. In het geval van een typefout in de prijs, kan de bestelling worden geannuleerd. Het vertrouwen op het materiaal op deze site is op eigen risico.
 Wij behouden ons het recht voor om de inhoud van deze site op elk moment te wijzigen.

5. Wijzigingen in de service en prijzen


De prijzen voor onze producten zijn onderhevig aan verandering zonder kennisgeving.
 Wij behouden ons het recht voor op elk moment om de diensten, prijzen en leveringsvoorwaarden (of een deel of inhoud daarvan) zonder voorafgaande kennisgeving op elk moment wijzigen of te beëindigen.
 We zijn niet aansprakelijk voor de gevolgen van een wijziging, prijs verandering of stopzetting van een dienst voor u of een derde.
 Indien een prijs is verhoogd na plaatsing van een bestelling, nemen we contact met u op en kunt u de bestelling naar wens annuleren of bijbetalen.

6. Weergave

We hebben alles in het werk gezet om de kleuren en afbeeldingen van onze producten zo nauwkeurig mogelijk te maken. We kunnen niet garanderen dat de weergave op uw beeld overeenkomt. 

7. Aansprakelijkheid levering

Wij zijn niet aansprakelijk voor de gevolgen van een vertraagde levering of productie. 

8. Kortingscodes
Codes zijn alleen online geldig. U kunt 1 code per bestelling invoeren. Kortingen gelden op het eigen merk Flexmonkey_polewear met als uitzondering de nieuwste collectie, de drukservice en de handmade service.

9. Beeldmateriaal

Tijdens events kunnen sfeerfotos gemaakt worden. Deze kunnen worden gebruikt voor commerciële doeleinden. Door deel te nemen aan de activiteiten stem je erin toe dat Flexmonkey de rechten van gebruik van deze foto's heeft.

10. Deelname aan events, workshops, lessen en andere activiteiten 
De activiteiten tijdens lessen, workshops, bookings en events brengen risico met zich mee. Flexmonkey is niet verantwoordelijk voor enig letsel opgelopen tijdens deelname aan activiteiten.Aanwijzingen van instructors & personeel dienen ten alle tijden te worden opgevolgd. Flexmonkey is niet verantwoordelijk voor het verlies of schade aan persoonlijke eigendommen. Flexmonkey behoud zich het recht het event te annuleren, danwel programma wijzingen doorvoeren. Flexmonkey is niet verantwoordelijk voor de invloed van het weer op de uitvoering van het programma.

11. Acties op social media
Acties gezien op social media zoals Facebook, Instagram en Twitter zijn onderhouden aan de voorwaarden:

  • De actie gaat door bij een minimaal aantal deelnemers van 25.
  • Met winnaars wordt persoonlijk contact opgenomen.
  • Flexmonkey behoudt zich ten alle tijden het recht de actie eenzijdig te veranderen of te annuleren, welke via de website, per email of op social media zal worden gemeld.
  • Flexmonkey behoudt zich te alle tijde het recht om bij verdenking van oneigenlijk gebruik of misbruik, de actie en/of korting te annuleren.
  • Door het taggen van flexmonkey of het inzenden van afbeeldingen en videos gaat u ermee akkoord dat Flexmonkey deze mag gebruiken voor commerciële doeleinden, ook na afloop van de actie. De inzending of getagde content kan worden gerepost en ook na afloop van de actie gebruikt worden voor promotionele doeleinden.

12. Tools, links en applicaties
Flexmonkey neemt geen aansprakelijkheid op zich voor gevolgen voortvloeiend uit gebruik van optionele tools van derden. 
Elk gebruik van de optionele instrumenten aangeboden via de site is geheel op eigen risico en discretie. U draagt zelf de verantwoordelijkheid om op de hoogte te raken en goedkeuring te geven aan de voorwaarden waaronder hulpmiddelen worden verstrekt. Via een (hyper) link is het mogelijk op een website van derden terecht te komen. Wij zijn niet verantwoordelijk voor de voor websites van derden, of voor enige andere materialen, producten of diensten van derden.
 Lees zorgvuldig het beleid van de derde-partij. Klachten, claims, zorgen of vragen over producten en diensten van derden moeten worden gericht aan de derde partij.13. Persoonlijke informatie
Wij gaan zorgvuldig om met uw gegevens. De omgang met uw persoonlijke gegevens is vastgelegd in ons privacybeleid. Klik hier om ons privacybeleid (Privacy policy) te bekijken.14. Aansprakelijkheid en beperking van de aansprakelijkheid 

We kunnen niet garanderen dat uw gebruik van onze diensten ononderbroken, veilig of foutloos zal zijn. U draagt de verantwoordelijk voor verstandig en veilig gebruik van een product. U komt uitdrukkelijk overeen dat uw gebruik van, of het niet kunnen gebruiken van, de service en producten gekocht via Flexmonkey geheel op eigen risico is. De service en alle producten en diensten aan u geleverd via de dienst/webshop zijn verstrekt 'as is' en 'zoals beschikbaar' voor uw gebruik, zonder enige vertegenwoordiging, garanties of voorwaarden van welke aard dan ook, expliciet of impliciet, met inbegrip van alle impliciete garanties of voorwaarden van verkoopbaarheid, handelskwaliteit, geschiktheid voor een bepaald doel, duurzaamheid, titel en niet-schending.
 In geen geval kan FlexMonkey en alle betrokken partijen aansprakelijk gesteld worden voor letsel, verlies, claims, of enige directe, indirecte, incidentele, speciale, of gevolgschade van welke aard dan ook, met inbegrip van, maar niet beperkt tot gederfde winst, verloren inkomsten, gemiste besparingen, verlies van gegevens, de kosten van vervanging, of een soortgelijke schade, hetzij op basis van contract, onrechtmatige daad (inclusief nalatigheid), strikte aansprakelijkheid of anderszins, voortvloeiend uit uw gebruik van een van de diensten of producten verkregen met behulp van de dienst/webshop of een gedeelte hiervan (zoals blog en blog-links). Ook niet in geval van handelingen op of door gevolg van gebruik van de website die andere betrekking heeft dan het gebruik van de dienst of een product. Voorgenoemde geld ook in geval van, maar niet beperkt tot, eventuele fouten of weglatingen in enige inhoud, of enige verlies of schade, van welke aard dan ook ontstaan als gevolg van het gebruik van de dienst of enige inhoud (of product) geplaatst, verzonden of anderszins beschikbaar gesteld via de dienst, zelfs wanneer vooraf geïnformeerd over hun mogelijkheden. Omdat sommige rechtsgebieden de uitsluiting of de beperking van de aansprakelijkheid voor directe of indirecte schade, in dergelijke landen of jurisdicties staan, is onze aansprakelijkheid beperkt tot de maximale omvang toegestaan door de wet.15. Opzegging
Deze Gebruiksvoorwaarden zijn effectief voor de duur die nodig is om de aankoop en dienst af te handelen, tenzij en totdat deze wordt beëindigd door u of ons. 

16. Volledige overeenkomst

Deze gebruiksvoorwaarden vervangen alle eerdere of gelijktijdige overeenkomsten, communicatie en voorstellen, mondeling of schriftelijk, tussen u en ons.

17. Wijzigingen

U kunt de meest recente versie van de Algemene Voorwaarden op elk gewenst moment inzien op deze pagina. Wij behouden ons het recht om wijzingen aan te brengen in deze voorwaarden. U wordt verwacht de voorwaarden opnieuw door te nemen zodat u op de hoogte blijft van eventuele wijzigingen.